Kung nagbasol kita sa satong pinagboto kan nagtalikod na tolo sundong limang taon, ini na ang panahon tanganing liwat na madangog kita kan mga naging bongog asin mga personalidad na nagpabaya sa saindang obligasyon komo mga surugoon nin banwaan.

Sa petsa 30 kan Setyembre ang pinagtalaan na deadline para sa mga mawot maging parte kan election, kung kaya sato ining aprubitsaran tanganing dai ta pagbasulon ang masunod na tolo sundong anom na taon sa satong nasyon down the line sa mga munisipyo.

Sa mga mawot numbraran kan publiko, libre asin bukas ang pinto saindo tanganing iopresir ang sadiri tanganing maging serbidor. Alagad, dapat maging malinaw saindo na kamo maserbi asin bakong pagserbihan.

Basado sa Constitution, ini ang kwalipikasyones na pnaglatag kan mga nagpanday kan Constititioon para sa mga mawot maging parte kan elected posts.

  1. Presidente asin Vice President: 1. Natural born citizen, 2. At least 40 years old on the day of election, 3.  Able to read and write,  4. Registered voter, 5.  Resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding the day of election
  2. Senator:  1. Natural born citizen, 2. At least 35 years old on the day of election, 3.  Able to read and write,  4. Registered voter, 5.  Resident of the Philippines for at least 2 years immediately preceding the day of election
  3. House of Representative: 1. Natural born citizen, 2. At least 25 years old on the day of election, 3.  Able to read and write,  4. Registered voter, 5.  Resident for the district for at least 1 year immediately preceding the day of election.
  4. As governor down to the SB members: Natural born citizen/naturalized, 2. At least 18 years old on the day of election, 3.  Able to read and write,  4. Registered voter, 5.  Resident for the municipality for at least 1 year or 6 months immediately preceeding the day of election.

Kung maheheling mo ang requirements kan Constitution, very minimum ang qualifications kan mga pwedeng maging kandidato kumpara sa ibang mga position sa govierno na gakaipu nin masteral degree tanganing maging bossing.  Alagad sa mga mayor na elective post, haros dai nin educational qualification.

Ano ang esensya nata ta bakong stringent ang naging requirements kan Constitition sa arog kaining position.

Ang simbag, saro ining parte kan constitutional exercises na tinatawanan nin leeway ang publiko, mga elector na magpili basado sa saindang discretion. To level the playing field,  tanganing matawanan man so ibang sector na igwa ning kapas, alagad dai ning halangkaw na educational background.

Alagad, sa ibong kan minimum qualification na pinagset kan Constitution, dapat tatau man mag-atid-atid ang mga botante na dapat iboktak ta so mga potentials asin bako por Medyo sana sa kwarta. Kung puros sana kita makilatis basado sa ikatau sa oras ning election, kita ang lugi. Kung igwa ning inaapod na puhunan, siertong igwa nin babawion. (return of investment).

Remember, nakataya man ang saimong pangaran kairiba ang apelyido asin kapamilya kung papano magtrabaho.

Ang saro sa mga esensya kung nata, masyadong hababa ang kwalipikasyon sa mga bobotohan ta, basado ini sa inaapod na voice of othe people is the voice of God (vox populi vox dei).

Advertisement
Please enable JavaScript to view comments powered by Disqus.