Acquittal and acquitted as a not guilty judgement of a crime as a legal concept from a court of law as a gavel or judge mallet for a verdict or government legislation as a 3D render.

Sa harong biglang tuminaas ang “BP” ko kan madangog ko sa bareta ni “His Huliness” na-absuwelto palan sa kasong panggagadan sa sarong juven na maestro kan sarong self-confessed suspek sa sala ni Branch No. 42 RTC Judge Lelu P. Contreras kan nakaaging semana.

         Ultimong pagkarigos ko naapektuhan kan nasabing somewhat controversial na ikinamundo  kan  apektadong. Usually, mga Katoto,  dai  po nahahaloy ang saindong linkod magkarigos dahil ta bagi akong kanding o ido na takot sa tubig lalo na medyo maripot na baga ta “BER MONTHS” na baga he!he!he! bako?

        Inabot ako nin halos 30 minutos kan si General sa Harong  nag-gagasod : “Armando, ngata ta nahaloy ka magkarigos ngonian? Sarong drum tubig-VIWAD uubuson mo? Hayor na! tirada nin Esmi na taga-Otab. Dai ko na makontrol. Ma-deposito na ako sa banko!.”

        Tolos2 akong nagpahid asin deretso nagluwas banyo. Koreksyon: Bako man tabi akong “Banyo King.” Gusto ko sanang paribungon si Esmi. Ini kuta ang sasabihon ko sa pilosopong pang-alaska sainya: “Ngata ta uya ka ma-deposito? Ang mga banko baga sa kabiserang Virac plos na sa downtown.?”

         Alagad dai ko dinagos man-alaska ta tibaad pauda-udang kute (gotor sabi sa bonor na gadigar-digar). Saro pa, tibaad ultimong paghapihap dai lamang ako makasaro sa laog nin sarong bulan may kabanga he!he!he! Kung remalaso, kung inalaka ko siya—tibaad duwang bulan y media “outside de kulambo si Manding. Pasabot tabi bako man akong Andres de saya! I swear, never will I’ll be like that.

          “Naks! Naka-singit na naman ako nin diit na igatago-tagong impeccable English sabi ni Fernandong Matindi . Sa estmate ko  gari daog nin two notches si Bayan Matindi (Dagko) sa pagiging matindi.

            Ang nahagasan kong madangog akong mali ang English iyo si English teacher na DJ pa: Sir Jake na kulotski pero hindi salotski hehehe.

            Huba ko mababa na ang “BP” ta mapunta ako sa CatSU na maski on-line o modular ang means of instruction may mga “Eva” pang naglalaog sa CatSU kung haen oragonon ang bagong president na madari mag-abot  sa first one-hundred days sa saiyang puwesto sa maabot na Oktubre.

            Alagad pagsakay ko sa ‘trimobile’ (sabi sa Naga na mahilig mag-popo) na timing ko kong masakyan ang driver na saksakan palang mahilig sa isyu kawasa certified na tsismoso hahaha (tulad ko).

            Bilbigan palan an ngimot kan driver nasakyan kona pokoss o menos 45 (halos kaedad ni SM Ferdz na katatanom-tanom ngonian for food security concerns.

             Habang luway-luway ang pabuag kan bago pang tricy, bigla nyang Buena manong hirit: “Sir Manding, nabaretaan mo na tabi Sir Manding so desisyon kan retiring judge na inabsuwelto ang self-confessed na suspek–J.M. O—sa pangga-gadan sa sarong aki pang maestro?”

              Sus ginoo! Ulay ko sasadiri in silence. Diplomatically, habang iga-control ang sadiri kong mag-ngoris pandok, sabi ko sainya” “You mean, the case filed by the PNP under then Virac MPS Chief Major Billy Timuat?,” huyum-huyum ko sainya ta midbid-ko man inia.

               “Aram mo Amigong  Nestor,  makolog ang desisyon na an sa pamilya kan biktima. Dahilan dyan, sabi ko sainya naghagad nin akoder sa LGBT community nin asistencia manongod sa bagay na ini,”dagdag na timbre ko sainya.

                  Pagbaba ko sa trimobile asin natagbuan ko Kurdapiong kalborito, lumismo iyo ang isyung tinagbo sako. Sa isip ko “Ano na ini. Nag-viral na gyud sa fb o innernet. Lumismo sa Radyong Paborito na pirming gadangog si Amigong Eddie na miyembro kan Grupong  Hambogon.”

                   Si Pading Enciong, TODA opisyal sa CatSU area,  na ang bansag ‘Bong’ kawasa bongog nagsabi man: “Ano? Garo gakusog an luya kan inmbestigador. Anong nangyari sa imbestigasyong ginobo kan SOCO?”

                   Sabat man ni Pay Mino na taga Baras pero nakaagom sa Calatagan Proper na kung nabibigla minaluwas nin dikit ang urag sa pinakatago-tagong: “What? That’s unfair!”

                  Masimbag na kuta kan mahiling ko so gapirilang malaog sa CatSU gadakol na. Duman ko nagilumduman na may toyo ako sa opisina ni President Azanza kaya bilang respeto ko sa ki Pay Mino y pag-iriba nyang tricycle driver: “Ay! Excuse me. O’clock na palan. May urgent appointment ako ki Dr. Azanza, taz mapunta ako sa Dean kan College of Agriculture and Fisheries asin  Dean kan College of Industrial “for tete-for-tat.”

                   Dagdag ko pang timbre sa gadagdag nang gadangog na drivers sa naturang controversial isyu: “Maki espreketek lamang ako y maka-esprakenhayt sa duwang bagong deans, to use that words of Joey de Leon of the Tito, Vic and Joey Fame. Sabay hale dahil nahalata ko si Larry Boy na palaging nakahelmet kawasa natural helmet nya hehehe. Nahiling ko sa mata nya na mahapot kuta kung anong ibig sabihin ng “espreketek y esprakenhayt.” Kaya bye-bye mga Ka-Bicol Peryodiko. Ipadagos ta ang naturang isyu neks week.     

Advertisement
Please enable JavaScript to view comments powered by Disqus.