Sa estorya nin Catanduanes, matic na minabangon ang mga taga isla sa kadabes na minakuru-kuso ang bagyo, maluya man o makusog, kung kaya, daing rason tanganing panluyahan kita nin boot.

Ang Bicol Peryodiko nakikisumaro sa makaturitresteng epektong pagrapado kan Super Typhoon Rolly na saramang pinagdanyaran ang mga mga rekursus naturales maging mga propredades kan mga Catandunganon.

Pukumas uminos 42 mil na pamilya ang pinamate nin nerbyus asin takot ni Rolly mantang  6,452  ang nairehistrong totally damage na kaharungan asin igwa ning 4,940 partially damage.

Maabot man sa 1.5 milyones de pesos ang perwisyo sa mga ikipahe, poste asin iba pang mga kagamitan kan FICELCO asin lakma ang 90 porsiyento kan mga poste ang nagbaragsakan kung kaya, sundo sa ngonian madiklom ang bilog na probinsya.

Nangako na ang Department of Energy (DOE) tanganing tabangan na mai-restore ang kuryente antes mag-abot ang pasko tanganing bako man krisismas ang pagmate kan mga residente pag-abot kan maogmang selebrasyon maging sa pagsabat kan Bagong Taon. Dai ta aram kung papanuhon sa kadakulan ning pinatumbang poste, alagad, ipagdasal ta na matupad ang mahamis na promesa.

Ang Department of Labor and Employment (DOLE) igwa na ning profiling na pinagsasaguibo para sa TUPAD program. Sarong programa na pinakinabangan sa kasagsagan ning pandemya tanganing magkaigwa ning hanapbuhay ang mga nawaran ning trabao asin matabangan pa ang mga local government units na maging malinig ang kapalibutan.

Ang Department of Agriculture, igwa na ning plano para sa assistance asin para sa  insurance kan mga nadanyaran na crops maging sa mga parasisira tanganing matabangan financially ang satong mga kababayan.

Nagtau ning asigurasyon si Presidential Spokesperson Harry Roque na padangat ni Presidente Duterte ang mga Catandunganon kung kaya dai pababayaan. Nag-arabutan na ang mga tabang kan govierno nacional, partikular ang mga relief goods tanganing ibariwas sa mga residente.

Nin huli ki Rolly, harus gabos apektado, alagad by priority ang pinagsasaguibo kan lokal na govierno tanganing dai mapatudan ning ikabubuhay ang mga personang mas grabeng naapektaran lalo na ang mga nasa isolated area. Halalwigan ta sana ang pasensya, alagad, abante ang Krus.

Salamat sa espwersus kan DPWH nin huli ta passable na ang mga mayor na lugar sa San Andres sundo sa Caramoran – Pandan mantang luway-luway ng nabubuksan ang mga banwaan kan Baras asin Viga area.

Saludo kita sa mga minalunsar ning fund raising campaign tanganing makatau nin tabang sa dikit na espwersus maging sa saindang personal na ayuda. May trademark ang Catandunganon, bistado sa pagiging makusog asin maisog ang boot tanganing hampangon ang arog kaning mga pagsubok.

Sarabay niatong atubangon ang hamon kan panahon sa intervention siyampre kan mga local asin national agencies tanganing makabalik kita sa dating gawe asin dagus ang normal na buhay sa tahaw kan new normal situation.

Tindog Catanduanes.

Advertisement