As this year is ending (2019), I wish all the negativity and difficulties end with this year and 2020 bring success and happiness to all of us.

Segun sa horoscope experts, “Year of the Rat is going to bring us creative energy, an energy which can manifest by fulfilling plenty of things you wish in your life. You will have the surety that everything is possible, that you are the creator of your own life and that yes, you have the power to be whoever you want to be”.

Ang karakter nin sarong rat o sa bicol, “kino” iyo ang pagiging mabagsik, mahigus.  Alagad igwa man ning negative effect, arog kan pagiging pastidyo lalo so mga saray-saray ning iba. Malamang, dakul ning lupin ngonian na taon? Hehe

Dagdag pa kan mga experts, “The metal element creates water, which means productivity and activity for the metal industries. These include the production of cars and machinery, IT, high tech industry, cosmetics, and health”.

Dakul soboot ning liwanag na naghahalat sa kada saro sato, ang kaipu lang iyo ang higusan asin magkaigwa ning determination sa pag-abot  kan mga pangarap.

Alagad, ang pinaka-importante iyo ang dai pagrayo sa Mahal na Dios sa ano man na satong goal sa buhay.Igwa ning mga bagay na dai pigatau kaagad, dawa anong lapigot nin huli ta igwa ning ibang plano sato ang Mahal na Dios. Enjoy the ride.

***********

Makarumal-duman ang nangyaring paninigbas gadan kontra sa biktimang Romeo Duluquena sa banwaan ning Gigmoto. Impormasyon na nakaabot sa Bicol Peryodiko, maabot sa 32 na saksak asin taga ang naresibi kan biktimang paraoma antes ang pasko.

Sa intrevista niato ki Mayor Vicente Tayam kan Gigmoto, mismong pinuntahan niya ang lugar kan biktima asin nangirhat siya sa eksenang tuminambad sa saiya. Minaluwas na grabe ang dagit kan suspek sa biktima kung kaya arog kaito ka-brutal ang panggagadan.

Pinag-0rdenan niya na soboot ang PNP na imediatementeng Makua ang mga suspek asin mapanagot sa baras.

Pangapudan ta sa PNP, kaipu digdi ang mas pang koordinasyon sa mga barangay, police visibility asin awareness tanganing dai na maulit ang arog kaining insidente.

Sa banwaan ning Caramoran, sundo sa ngonian dai pang linaw kung haen na ang mga suspek sa panggagadan sa sarong maestra na si Madam Baloloy. Igwa na ning pinagpaluwas na sketch ang PNP, alagad nata ta gare mabagal ang pag-usad ning kaso.

Sa banwaan ning Virac, recently, ang pambabadil sa sarong Dax Besa na biktima ning riding in tandem sa barangay Salvacion. Sa pinakahuring impormasyon, sinabi ni Chief of Police Billy Timuat na may relasyon sa droga ang sarong motibo na padagus pa nindang pinagvavalidate nin huli ta dai pa ning minalataw na witness tanganing bistuhon ang mga personang nasa likod kan panggagadan.

Dakula ang papel kan konseho sa mga barangay. Kaipu na maging seryuso ang mga ini tanganing maibitaran ang mga makangirhat na insidente nin panggagadan asin pag danyar sa buhay kan siisay man.

*************

Segun ki Regional Director Benjie Santiago kan Department of Tourism, sa ibong kan nakaaguing bagyo, positibo siyang makukua ang target ninda sa tourists arrival sa Bicol Region.

Pinag-omaw kan Director ang Catanduanes sa padagus na pagdakul ning mga tourism potentials. Ang Catanduanes, kunsideradong eco-tourism potential kung kaya kaipu soboot ang tabang kan mga lokal na govierno tanganing maging epektibo.

Nagdadakul soboot ang mga bisita sa bicol asin parte ini sa saindang goal na maging friendly to live-in ang probinsya.

Pagdeligar pa man guiraray ning mga permanent tourism officers ang saro sa saindang pinag-aapelar sa Civil Service tanganing so mga probinsya na igwa ng mga designated officers maging permanente. Sa Bicol Region, solamente ang duwang probinsya kan Sorsogon asin cam Norte ang dai pa ning permanent tourism officers. Pinag-ingganyar man kaini ang mga LGUs na magkaigwa ning permanenteng tourism officers lalo na sa mga tourism potentials na mga banwaan.

************** 

Positibo ang Bicol Peryodiko na dakul pa kitang mai-kokontribuer tanganing maging parte ning solusyon sa problema kan komunidad.

Dios Mabalos po sa padagus na pagtitiwala sa semanal na publication. Sa mga listeners asin viewers niato sa Bicol  Peryodikotv asin sa website (bicolperyodiko.com) maging sa Radyo Peryodiko, maraming salamat po. Kamo po ang samuyang motibasyon tanganing mas pang maging epektibo sa samong mga trabaho komo parte kan saindong entertainment asin tagapagbalita.

God Bless to everyone. Happy New Year mga Kaperyodiko!

************