May magabat na rason palan ang Department of Energy (DOE) kung nata dapat pursigiron asin dapat tabangan ninda ang Catanduanes tanganing marealisar ang construction asin installation kan 69KV cable submarine project.

Segun ki kongresman Hector Sanchez, maabot sa sobra 22 bilyon pesos ang ginagastos kan govierno sa kooperatiba, arog sa FICELCO sa Catanduanes kada taon pag-abot sa subsidy. Ang actual na binabayadan ta ngonian komo mga member consumers, harus kabanga sana sa tunay na pinagsisingil kan kooperatiba sato asin sa national government.

Segun ki GM Raul Zafe, dapat kuta na 19 pesos ang dapat na babayadan ta sa kada kilowatt sa ficelco, alagad, nagiging 11 pesos sana man ini, nin huli sa subsidy na itinatau kan national government. Ingkaso soboot maikonektar na kita sa national grid, posibleng maghababa pa ang presyo sa siete pesos asin dai na nin counterpart ang national government.

Segun ki Zafe, dakulang benepisyo asin biyaya ang magiging resulta sa realisasyon kan proyekto nin huli sa apisar kan uninterrupted supply, mahababa ang presyo kan kuryente, masisimbagan na ang saindang kakulangan sa mga ikipahes maging ang sistema kung papano matatawan ning solusyon ang saindang distribution lines.

Sa pahayag ni Atty. Matibag kan TRANSCO, igwa soboot ning magkakanigong pondo ang proyekto sa Catanduanes asin prayoridad ang probinsya kumpara sa duwa pang probinsya na may kaparehong kahurutan, arog kan probinsya nin Marinduque asin Palawan.

Ang hapot, nata ta arog kaini kaswerte kan Catanduanes? Saro sa naheheling na anggulo, segun ki Atty. Matibag iyo ang pagiging makulit soboot ni kongresman Hector Sanchez sa pagfollowup sa mga linie agencies. Sa pakikipag-ulay man soboot ni GM ki Matibag, imbes na tolong taon ang duduraron kan proyekto, aabuton sana ini nin sarong taon nin huli ta igwa ning marching order si Presidente Duterte na tapuson ang mga proyektong naapunan sa saiyang termino.

Magayon na pagdangugon sa talinga, alagad, dasalon ta na malawos ini tanganing dai na kita maperwisyo kan perming pagpalsok kan kuryente maging disoras ning banggi por medyo sa problema kan ficelco pag-abot sa iba pang mga ikipahes asin sistems operation na mapagian sa saindang operasyon.

Segun ki GM, tatabangan sinda sa systems operation sa paagi kan eskada tanganing bako ng perming apektado ang gabos na linya ingkaso igwa ning remalaso ang sarong area.

Ang perirmahan portion kan petsa 30 ang hudyat ning pagpopoon kan proyekto, alagad sundo sa dai pa napupunan ang proyekto, dakul ning matau ning opinion nin huli ta bakong burubastang budget ang kaipuhan digdi.

Masakit mag-rokyaw nin amay sundo sa dai pa napupunan ang proyekto. Good luck sa mga nanunungdan.

**********

Kinaon ni Presidente Duterte ang saiyang tinaram asin pang-aagyat sa dating Supreme Court Justice makalipas na manghamon nin debate katakod kan maritime dispute niato sa china sa  issue kan West Phils. Sea.

Imbes, si Secretary Roque soboot ang magiging representante ni presidente sa duelo tanganing timbangon kung siisay ang igwa ning marhay na argumento.

Si dating SC Justice Antonio Carpio, ang saro sa mga advocates kan west Philippines sea makalihis na magretire ini komo mahistrado kan nagtalikod na taon.

Segun ki Roque, ordinaryong abugado na si Carpio asin bakong tama kung makikipag-debate ang presidente digdi. Num, dakulang setback ini sa presidente ang paghamon asin ang pag-atras na perming igwa ning pattern. Posibleng nabigla sana ang presidente nin huli ta nahihiro ang saiyang ego. Kaya lang, komo presidente, mas marhay ang igwa nin palabra di onor.

Sa personal tang opinion, bakong magkakanigo kung makikipagdebate ang presidente sa issue kan west Phil sea nin huli ta makrear sana man ini nin dakul na damage sa claim kan Pilipinas kontra sa China. Dakul nin mabubuyagyag na mga sensitibong issue, knowing na emotional ang presidente.

Advertisement