Hand of a businessman chooses checkmark and x sign symbol on wooden cube block

Nahahampang ang nasyon sa kritikal na sitwasyon, particular kung ano ang satong magiging kapaladan pag-abot kan May 9, 2022 elections.

Tolo (3) ang magiging scenario after election. Enot, ang pababalik tanaw sa dating presidente kan nasyon sa paagi kan saiyang sadiring aki, ikaduwa, kapangganahan kan opposition asin taong bayan asin ikatolo, trayumpo kan mga alternatibong kandidato.

Labi ka-importante sa lambang saro sato ang magiging hatol sa mga aspirante na iyo ang makapot kan renda kan govierno sa laog ning tolo sundong anom na taon.

Sa enot na scenario,  kung iyo ang matatawan ning mandato, duwa man ang pwedeng mangyari. Magpakitang gilas pabor sa tawo o marokyaw ang mga kawatan.

Sa ikaduwang scenario, komo oposisyon, pwedeng magpaheling man ning gilas tanganing itama ang mga dating gawe kan nagtalikod na administrasyon  o dagus ang palitan ning mga mus-ing sa pandok.

Ang ikatolong scenario, ang inaapod na alternatibo. Posibleng magiging friendly administration nin huli ta bako hale sa makukusog na Partido. Ang problema lang kaini ta parehong kontra paprtido ang enot asin ikaduwa kalaban. Pero madepende yan sa magiging manera kan palakaw. Kung magkooperar asin matawanan ning deber sa pagmanehar ang booth sides igwa ning magiging bentahe.

*********

Naipresentar na ninda ang saindang mga plataporma asin mas nabisto ta na sinda sa laog ning 90 dias ning kampanya, kung kaya, mas mapapadali ang pagdetermminar nin track records asin madali na ang pagdetrerminar kung siisay ang pabor sa tawo o mga nanggantso sana.

Dakulang tabang ang pagluwas kan mga kontrobersiya kan ambus ladus nin uli ta matau ini ning dakulang giya sa satong magiging desisyon.

Ang satong suwestyon, pararumon ang basehan nin pagpili tanganing dai ta pagbasulan sa bandang huri. Palangkawon ta ang standard ning pagpili, particular sa pagka-presidente asin bise president tanganing may ma-sumir sa satong mga problema ngapit na panahon.

Dai kita magbase sa swerte o tsamba sa pagpili, kundi, satong pinag-isipan nin bastanteng panahon. “Best Choice ang pipilion ta asin  bako sanang pwede na”. Mas magayon kung pwedeng pwede na.

Kritikal ang papel kan magiging presidente asin magiging bise presidente sa nasyon, kung kaya, kaipuhan ta ang kandidato na igwa ning special skills, talent asin ang inaapod na “jack of all trades” tanganing epektibong makapag-implementar ning mga proyekto y programa na mamamatean kan namamanwaang Pilipino. Bako man perpekto, alagad, sarong ideal person na mainspirar asin igwa ning tamang solusyon sa kada problema. Or else, mahalat na naman kita ning panibagong election. Do not settle for less, kundi dapat “convincing”.

Ikunsiderar ta sa pagboto iyo ang namomotan tang Pilipinas. Dai ta pagtiwala sa mga bistadong kawatan. Dai ta pagtiwala sa mga kurapto. Dapat naka-angkla sa interes nin kan nasyon asin bako para sa pansadiring interes. Dapat so maserbi asin bakong satong pagserbihan.

************  

Anuman ang magiging resulta kan election sa pagka-presidente, igwa na ning legacy o gira ang sarong Bicolana na nag-inspirar nin dakul na mga Pilipino sa laog ning 90 dias. Ini sa persona ni Vice Presidente Leonor Gerona “Leni “ Robredo kan Naga City.

Kung pagbabasehan ta ang nagtalikod na elections, dai pa ako nin narurumduman na kandidato na nagdara sa nagkapira sa mga Pilipino na maging  innovative, passionate asin emotional sa saindang mga talento. Dakul na mga sektores ang na-inspirar na maging parte kan saiyang kampanya. Naipromotir niya ang tunay na “bayanihan spirit”, nagpukaw siya ning dakul na mga sektores na maging involve sa kampanya asin nagparticipar ang mga dating daing pakiaram sa political exercises na saro satong mga obligasyon.

Kabali digdi ang mga pintor na naging expressive pabor sa saindang mga kandidato sa paagi kan mga mural paintings, pag-expresar nin sadiri sa paagi kan paggibo nin kanta, pagluto ning pagkaon, creative sa mga rallies asin iba pang talento na nailuwas sa laog ning 90 dias na kampanya.

Ang iba sainda nakabilog nin tunay na camaraderie sa paagi kan mga grupo na naging didikado sa kampanya. Nag-hibi, nag-ogma, naging maboot, naging team player asin naipaheling ang tunay na kultura, tunay na attitude bilang mga propyong Pilipino.

Proud kitang mga Bicolano na igwa nin saro sa satong kababayan ang nagdara ning good vibes sa enterong Pilipinas. Ini ang pinag-aapod na phenomenon o kakaibang kalidad na nagpalataw sa tunay na diwa ning pagiging Pilipino. Kabali digdi ang  mga aspeto ning 1. Volunteerism 2. Bayanihan 3. Hospitality 4. Generosity 5. Cheerfulness 6. Cultural showcase 7. Domestic tourism 8. OPM 9. Faith in the young 10. Sense of history.

Ang election, sarong divisive political exercises na pinagdisenyo kan Constitution, alagad ini ang realidad,  kaipuhan igwa ning mangganang saro komo Presidente na iyo ang magiya bilang leader by example. Sabi ngani, many are called but few are chosen.

Kung chosen one si VP Leni, congratulations, alagad kung dai paladon, akseptaron nin maluwag sa kalooban tanganing tawan ta ning tsansa ang lehetimong pinagpili kan tawo, unless kung igwa ning pagmaneobra sa resulta. Sabi ngani, vox populi vox dei!

Advertisement