Ginagarantiyahan kan Konstitusyon ang “Freedom of Religion”. Saro ini sa pinakahalangkaw na libertad, ang pagrespeto sa kada saro sa satong Dios na tinutubudan o bistado.

Ang probisyon manongod sa “Separation of Church and State” bako man absolute kabaliktadan sa interpretasyon kan ibang personalidad nin huli ta ang mga residente sa nacion, parte man kan man laen laen na sekta o relihiyon na sakop kan estado. Daing estado kung daing habitantes na minakompwesto.

Igwa ning bridge o bar na pinag-aapod pero dai ning absolute bar nin huli ta pwedeng magtabangan ang govierno buda simbahan. Ang apod kaini iyo ang symbiotic relationship. Pwede magtabangan hand and hand asin bakong gabos na oras head on collision dahilan ta dakula ang papel ning simbahan sa paghubog kan spiritual asin moral aspect kana mga tawo.

Igwa ning mga pagkakataon na nagsasalungat sa mga issues ang estado asin simbahan, alagad parte ini kan demokratikong proseso, the freedom of expression asin check and balance.

“Kabale sa pinagrerekunisar sa probisyon kan separation of church and state iyo ang dai pag-endorsar kan estado pabor sa sarong relihiyon, Ang dai pagpabayad ning buwis sa mga religious properties asin activities na directly ginagamit sa pagpayabong kan saindang relihiyon and similar analogous circumstances, bawal man ang pag-aalokar ning pondo para sa religious affairs asin pakikiaram kan estado sa purely ecclesiastical affairs”.

Ang mga prohibition na ini igwa ning inaapod na exception, kabale na ang mga incidental situation na kaipuhan ang partisipasyon kan ambus lados sa ngaran kan public interest asin pabor sa habitantes.

Ngonian na semana santa, dakul ning mga practices ang maoobserbaran ta partikular sa lado kan mga katoliko na minakompwesto kan 80% kan mga Pilipino. Ang ibang practices, parte kan customs and traditions na kadaklan na beses pinagkukuwestyon kan ibang sekta dahil sa balgar sa ibang kasuguan kan bibliya.

Alagad, ano pa man ang saindang gawe o practices maging mga panata, kaipuhan tang irespeto ang mga bagay na ini, kung ini ang pinakahalangkaw na manipestasyon kan saidang pagtubod nin huli deretsu niya ini. Dakul na mga testimonya o pagpapatotoo na sa paagui kan mga practices na ini, duman sinda nabakle asin duman napagian ang saindang pagmate.

HAPPY EASTER KAPERYODIKO!

Advertisement