Sa pangaran kan bilog na minakompwesto kan Bicol Peryodiko, minapaabot kami ning dakulang pagpapasalamat sa padagus na minatangkilik kan satong semanal na peryodiko.

Ngonian na Oktubre 24 iyo ang satong ika-13 taon na pag-eksister sa Catanduanes asin sa Bicol Region.

Parang kelan lang, alagad, ang konsuelo de bobo nin huli ta luway luway kitang minaabante. Apisar kan semanal na newspaper of general circulation in the province of Catanduanes, accredited kan korte, ang news online, bicolperyodikotv as facebook live, livestreaming sa website, bptvonline sa youtube minataong dakulang access sa mga kaperyodiko niato na nasa ibang parte kan kinaban.

Sa padagus niyong suporta mapadagus ang samong aspirasyon na maserbihan kamo sa pangaran ning mga impormasyon na makatabang sa development kan satong sociodad.

DIOS ANG MAGBALOS TABI SAINDO GABOS!

**********

Congratulations sa LGU Virac sa pinakabagong record para sa Seal of Good Local Governance (SGLG). Lugod mamantinir kan lokal na govierno para sa mga mihuras na mareresibi sa mga maabot na aldaw, particular ang mga benepisyo paborable sa tawo.

*******

Namemeligrong maibaba sa level 1 ang EBMC ingkaso dai makomplehan ang rekisitos para sa panibagong lisensya kani para sa level 2 sa masunod na taon.

Saro ang human resources sa sinasabing findings kan DOH na dapat masimbagan kan EBMC asin iba pang mga ikipahe para sa standard requirements.

Segon sa impormasyon, nasa proseso soboot para sa reconsideration ang manihamiento kan EBMC tanganing tawan pa ning tsansa na masimbagan ang sinabi ng requirements.

Sa ibong na lado, sinabi ni PBM Santos Zafe, ang committee on health Chair sa SP na nakaabot na man soboot sa sainda ang sinabi ng impormasyon. Sa saindang meeting, sinabi soboot ni Hospital Chief Vietriz Abella na iaapelar ini. Dai man soboot ning pinagsaysay ang hepe kung ano ang mga deficiency, alagad, base sa personal na

———————

Tinawan ning doon ni PBM Edwin Tanael, steering committee chair kan 2019 Catandungan festival na dakul ning mga innovations na maheheling para sa sarong semanang aktibidad sa provincia nin Catanduanes.

Segun ki PBM Tanael, kabale digdi sa surpresang maheheling sa civic ang military parade na paparticiparan ning man laen lae na ahensya maging mga munisipyo.

Ang konzierto kan mga kapadean ang saro sa maheheling man sa festival na gigibuhan sa petsa 23 kan bulan na presente, inventors gatherings Asin dakul pang iba

Ang mga regular na features kan festival kada taon ang dai man soboot mahahale, kabale digdi ang pagpipili ning mga Catandungan beauties asin Catandungan wardees.

Yaon man soboot ang padadyao sa tinampo na papartisiparan ning mga representante sa munisipyo komo parte kan traidisyon na bistado sa pangaran na pantomina.

Sa ibong na lado, tinawan ning doon ni Tanael na saiya soboot na Ipoproponir sa mga masunod na festival na magkaigwa ning identity ang festival kumpara sa presenting pangaran na Catandungan, mas marhay soboot na igwa ning mabibisto kung ano ang mawot na ipromotir kan probinsya.

************

Advertisement