Sa likod kan satong namamatean na limitasyon sa libertad na makapaglakaw sa satong mga comfort zones, naoobserbaran asin naheheling niato ang “pagtarabangan asin pag-anduyog” sa pangangaipu kan satong mga frontliners sa paagui kan “Bayanihan Spirit”.

Sa Catanduanes, inspirado ang mga PNP asin mga military personnel huli kan pagduhol kan mga henerusong personalidad na minaheras kan saindang rekursus para sa pambulong sa gutom kan mga checkpoint personnel na minabatad asin minasagupa sa huma (banta) kan COVID 19.

Ang Bicol Peryodiko, minasaludo sa satong mga frontliners asin mga healthworkers na iyo ang sandalan o sandigan kan gabos na mga namamanwaan tanganing malampasan niato ang kadificilan na ini.

Saludo kita sa mga minabuluntaryong magtau ning serbisyo sa ibong kan banta sa siguridad kan saindang mga buhay. Sa arog kaining panahon, uya nadedefine asin naheheling ang tunay na pigura ning pagkatawo.

Kung natatakot ka bilang sarong healthworker sa posibleng mangyari saimong buhay, siertong bako mo ini tunay na linya asin posibleng nagkua ka kan sinabi ng kurso sa rason na posibleng pasamuya o arog-arog sana nn huli sa magayon na uniform, jaforms, class na helingon asin dakula ang sweldo.

Sa ibong na lado, sa mga health workers na  dai takot labanan ang COVID 19 asin iba pang kahelingan tanganing isalbar ang seguridad kan publiko, tunay asin ika ang kaipuhan kan publiko na masasabing bayani sa arog kaining mga panahon.

Ang mga doctors, midwives, nurses asin iba pang mga health workers, iyo ini ang naturalisa kan saindang trabaho, ever since. Sainda ining sinumpaan. Siring kan suldados na giyera ang mind setting. Kung ang mga suldados giyera kontra sa mga terorista, mararaot na element asin insurgency, ang mga health workers, giyera ini kontra sa kahelangan maging kan virus.

Ang sitwasyon ngonian, sarong historical scenario, partikular sa Pilipinas, kung saen sobra na sa sampulong mga doctor ang nagagadan dai pa kairiba ang iba pang mga health workers. Kung bako seryoso sa saimong profession, posibleng atras kana, alagad nin huli ta ini ang sinumapaan na obligasyon, magkakanigo kang saluduhan.

Saro ining hamon sa buhay kan satong mga healthworkers. Labi kaimportante ang expertise ninda sa ngonian na mga panahon.

Kami, komo ordinaryong citizen, kabale sa maitatabang niamo iyo ang makusog asin udok sa soboot na pagdasal na maisalvar sinda sa katibaadan nin huli ta nakasalalay sa saindang mga kamot ang puturo kan satong nasyon asin ang maabot pang henerasyon.

Good luck mga Mahal Niamong mga healthworkers asin Frontliners. Baluna nindo ang samong Dasal na iligtas kamo sa katibaadan para sa kaligtasan kan komunidad!

**********

Sa arog kaining panahon, uya maheheling ang tunay na public servants. Sa mga elected officials, ini ang panahon tanganing mamate kan publiko ang saindong creativity, innovations asin pagiging dedikado sa trabaho.

Sa amay na panahon, boot niatong tawan ning atensyon ang satong mga public servants na dapat doble ingat kita mientras na gatrabaho kita para sa publiko. Dakul akong napapansin na mga alkalde, sundo sa konseho ning barangay na todo bale sana asin dai ning mga protective gear tanganing makaiwas sa anuman na banta kan covid 19.

Sana naman, dai kamo maarog sa satong mga senadores asin mga lehisladores na tinamaan na kan COVID. Kaipuhan mi kamo asin dai dapar maging negligent nin huli ta dai ta aram kung haen ang kalaban, alagad sa paagui kan protective masks, lugod maibitaran ta ang transmission nin huli ta expose kamo sa mga personalidad na posibleng makatao nin dakula pang problema.

***********

Suwestyon ta sa mga local officials, ano daw kung mag-imbitar kita ning mga private businessmen o mga kooperatiba tanganing iyo na mismo ang magpunta sa mga barangay para maglako ning mga basic needs kan satong mga kahimanwa. (special delivery ika nga)

Sa nakalipas na duwang semana, gare normal ang pagrabas kan satong mga kababayan papunta sa sentro, rason,  mabakal ning pagkaon, bulong asin iba pa. Siyempre, parte ini kan mga exception na pinapautob.

Kung siring ang practice, posibleng maglawig pa ang lockdown na ini kung dai man sana napupurok ang pagruluwas kan satong mga kahimanwa na posibleng mahawaan asin makahawa kan helang na satong pinaghahandalan.

Tama ang suwestyon ni kongresman Hector Sanchez na pwedeng i-facilitate kan mga barangay councils ang pagbakal ning mga epektos (basic needs) kan satong mga kababaryo tanganing dai na magpararuluwas ang mga residente sa ibang lugar.

Pinagsasaluduhan ta man ang mga barangay officials asin mga municipalidad na nakatau na kan saindang mga relief goods. Atleast, medyo nabawasan so burden kan satong mga kababayan sa pagkaon na labi ka-importante sa pang-oroaldaw.

Ang provincial government soboot matau man ning relief good, alagad, ang problema, posibleng magkulang na ang bagas asin iba pang mga epektos na kasabay sa relief.

May swestyon ang saro sa satong mga amigo, ano daw soboot kung cash nalang na itau ini sa mga residente, imbes na ma repack pa. Kung bagas din kasi ang itatau, baka lamos na nin suplay ang mga ini. (hehe), pero kung cash, posibleng mga options na babakalon, arog kan kamote, batag tanganing makatipid asin masustenir ang maabot pang mga aldaw.

Kung cash ang itatau, mas magayon, imbitaran ang mga pribadong sector na iyo man ang madeliver ning mga basic needs kabale na ang mga pharmacy asin duman pwedeng magbakal ang mga residente. Sa siring na sitwasyon, bakong hassle ang pagdeliver asin immediate makaabot sa barangay.

Arog kaini ang mga suwestyunes sa social media asin tibaad madangog kan satong mga nanunungdan asin pag-adalan.

Advertisement