“Always hoping for all the best”. Ini ang nagiging kusog asin motivational aspect o moving power kan satong buhay tanganing dagus ang satong pilgrimage sa kinaban sa ibong kan mga kasakitan.

Sa local dialect “ sa ibang pagtaram, “Sa Paglaom kita nabubuhay”.

Ang bagong taon, parang start the button system na kung ano man ang satong mga naging semplang sa nakalipas, pwede tang i-reset and abanta ang krus. Ano man ang satong mga nagging success maipagpadagus asin adjustment sa mga shortcomings.

Sa mga nagkaigwa ning frustration sa saindang mga pangarap kan 2021, ang bagong taon (2022) ang paglaom nab aka iyo na ini ang “tamang panahon”. Kung hindi ukol, hindi bubukol, inga nga”. Ang importante, start the button “ reform,  transform and resume (RTR)”.

Ang sabi kan mga gurang, ang cyclce nin buhay iyo ini” Disponir, Mantinir Sustinir (DMS). Tanganing mangyari ini, “MagHigus tanganing dai Magtios”, but enjor the ride. Dai masyadong seryuso, todo bale sana tanganing malibyano ang sagwan, “Wag masyadong Kidit”.

Ang gabos na bagay igwa ning life span, o life expectancy. Gabos kita mapapara sa kinaban, alagad ang saros a pinakamagayon na prinsipyo na sakong pinagsusundan iyo ang sabi kan satong mga magurang “ magkaigwa ning “magayon na gira” (good footprints) habang kita nabubuhay na iyo ang pwedeng rurumdumon sato, kung kita nasa ikaduwang buhay na.

We cannot do everything, but we can do something. In private capacity, we can share little thing. Big thing started in a little thing that soon can move mountains. Kahit maliit nakakapuwing din.

Ang pagsabat kan bagong taon “2022”, year of the tiger is another seasonal rite that isn’t going to be the one we thought we’d earned after almost two years of public health orders and world-leading vaccination coverage.

But, most virulent wave of a global pandemic isn’t something to be taken lightly, and those who didn’t know will soon realize that the very best way to spend New Year’s Eve is cozy at home with a bottle your favorite wine. “Good for the heart”.

It’s too soon to definitively say whether the latest COVID variant is less of a threat to life than its evolutionary cousins, but there are some early signs that hospitalizations aren’t spiking proportionately with cases in other regions further along in the outbreak. And that gives reason for new hope.

Sa Catanduanes mismo, medyo buminagsak na ang numero kan mga positibo asin halos majority kan mga munisipyo dai na nin covid-19 case.

Some people seem content to wallow in doom but we choose optimism – not just as it relates to Omicron, but also in the bigger picture. Indeed, belief that tomorrow can and must be better than yesterday is the philosophy that overcomes our most daunting challenges and what moves society forward.

Other challenges await us in 2022, no doubt. Disappointments and setbacks are a part of life when you are committed to seeing progress.

Abante ang Krus, dai ta paghalaton kung nuarin matapos ang pandemya. We have to leave with it, ang importante, buruhay pa kita asin mapaanusan ang dikit na mga kasakitan.

Sa mga Local government units maging sa mga pamayo kan mga departamento, lugod ang pagdesenyo kan satong mga programa bako lang nakabase kung nuarin magiging normal na ang panahon. Dapat idesenyo ang mga aktibidades asin mga programa sa kung ano ang tunay na sitwasyon ta ngonian, or else, dai mausad ang satong mga marhay na kaplanuhan pabor sa publiko.

Orog sa gabos, ang giya kan Mahal na Dios ang satong perming sasandalan. May kasabihan “ God always say “Yes” to our prayers, it may not be the Yes we want, but the Yes he knows best for us”.

For the brand new 2022, we say go ahead: Get your hopes up.

And Happy New Year Mga Kaperyodiko! (FB EYE: FERDIE BRIZO)

Advertisement