Laws for women

“WE Make Change Work for Women”, Ini ang mayor na tema ngonian kan Women’s Month Celebration na may obhetong matawanan ning importansya ang dakulang kontribusyon nin mga kababaehan sa bilog na kinaban, partikular sa Pilipinas.

 

Nin huli sa mga nangyaring pag-oportunisar sa kaluyahan kan mga kababaihan, harus dakul ng aware sa ngonian manongod sa deretsus. Tanganing mas masuportaran ang proteksyon sa mga ini, dakula ng leyes ang minaprotihir sa saindang mga basic rights.

 

Kabale digdi ang mga miniasunod: RA 6725 (April 27, 1989)An Act Strengthening the Prohibition on Discrimination Against Women with Respect to Terms and Conditions of Employment, Amending for the Purpose Article One Hundred Thirty-Five of the Labor Code, As Amended na minahale sa diskrimasyon sa paglaog sa trabaho. RA 6972 (November 23, 1990)An Act Establishing a Day Care Center in Every Barangay Instituting Therein a Total Development and Protection of Children Program, Appropriating Funds Therefor, and for Other Purposes na minataong mandatory order down the line sa mga barangay na maglaag ning Daycare Center na matau nin dakulang information campaign sa tamang pag-aalaga ning mga kaakian. RA 7192  (December 11, 1991)An Act Promoting the Integration of Women as Full and Equal Partners of Men in Development and Nation Building and for Other Purposes  na minataung mandato na dai paghelingon na maluya ang kapas kan mga kababaihan, imbes maging partners kan mga kalalakihan sa anuman na trabaho pabor sa komunidad. RA 7322  (March 30, 1992)An Act Increasing Maternity Benefits in Favor of Women Workers in the Private Sector, Amending for the Purpose Section 14-A of Republic Act No. 1161, as Amended and for Other Purposes  na minadagdag ning mga benepisyo, arog kan leave of absence sa oras ning pangako sa mga pribadonog sector. RA 7600  (June 17, 1992)An Act Requiring All Government and Private Health Institutions with Obstetrical Services to Adopt Rooming-in and Breastfeeding Practices and for Other Purposes. Sa batas na ini tinatawan ning mandato ang mga opisina de govierno na maglaag ning breast feeding area sa mga opisina de govierno. RA 7688 (March 3, 1994)An Act Giving Representation to Women in Social Security Commission Amending for the Purpose Section 3(A) of Republic Act 1161, as Amended  na minataung kasuguan na dapat magkaigwa ning boses ang mga kababaihan o representation sa Social Security Commission. RA 7822

(February 20, 1995)An Act Providing Assistance to Women Engaging in Micro and Cottage Business Enterprises, and for Other Purposes. Bako sana pangharong dapat ang maging impression sa mga kababaihan kundi pwedeng lumaog sa pagnenegosyo.

RA 8353 (September 30, 1997) – this includes marital rape An Act Expanding the Definition of the Crime of Rape, Reclassifying the Same as a Crime Against Persons, Amending for the Purpose Act No. 3815, as Amended, Otherwise Known as the Revised Penal Code, and for Other Purposes, ang lay na ini minasuporta tanganing padusahan ang mga persona n minaoportunidad sa kaluyahan kan mga kababaihan asin dai pagturing na sex object.

RA 8369  (October 28, 1997)An Act Establishing Family Courts, granting Them Exclusive Original Jurisdiction Over Child and Family Cases, Amending Batas Pambansa No. 192, as Amended, Otherwise Known as the Judiciary Reorganization Act of 1980, Appropriating Funds Therefor and for Other Purposes, kung saen ang lay na ini mina-establisar ning separado asin especial na korte kairiba ang ang pang-aabuso sa mga kaakian.

RA 9262 (March 8, 2004) An Act Defining Violence Against Women and Their Children, Providing Protective Measures for Victims, Prescribing Penalties Therefor and for Other Purposes. Ini nin huli sa inaabot na byolensya kontra sa mga kaakian asin kababaihan sa laog ning harong asin deprivation sa mga basic rights kan mga ini.

 Nin huli sa mga pangyayaring ini, harus, ang Pilipinas ang may dakul na numero ning mga leyes sa pagprotihir kan mga deretsus umanos sa mga kababaihan asin kaakian. Harus dakul ng mga opisina de govierno na pinagmamanehar kan mga kababaihan asin dakul sainda ang mga mauswag na lideres sa komunidad.

Remember, ang paglawak kan mga leyes na minaprotektar sa mga kababaihan, resulta asin basado sa mga nangyari na sa nakalipas na mga panahon na pinagtatratar ang mga kababaihan na pangharong sana asin ngonian, pang-opisina pa. Congratulations sa mga women rights advocates sa bilog na Pinas, particular sa Catanduanes.